Zarząd
Statut
Historia
Edukacja
Prawo
Członkowie
Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACJE OGÓLNE

 

ZARZĄD

 

Przewodniczący:

Marek Słowikowski - Wielkopolski Park Narodowy

W-ce Przewodniczący

Jan Słomiany , Roztoczański Park Narodowy

 

W-ce Przewodniczący

Maksymilian Brojek - Bieszczadzki Park Narodowy

 

"Honorowi Członkowie  Związku"

Zjazd Krajowy ZLP PN nadał w dniu 31 maja 2017 r. tytuł:

Honorowy Przewodniczący ZLP PN: Piotr Kozłowski - Wielkopolski Park Narodowy

Honorowy Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP PN Bieszczadzkiego Parku Narodowego: Jacek Kranz

Honorowy Członek ZLP PN: mec. Mirosław Różowicz

 

 

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000103761

REGON: 630757439

NIP : 777 3067 808

 

Copyrighted by: ZLPPN 2008