Zarząd
Statut
Historia
Edukacja
Prawo
Członkowie
Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACJE PRAWNE

 

 

 

MONITORING OBRAZOWY

 

Zwolnienia lekarskie

 

URLOP WYPOCZYNKOWY ZALICZENIE SZKOŁY WYŻSZEJ

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW

 

Wykładnia prawna dot. odwoływania pracowników powołanych

 

Wykładnia prawna ZLP PN

 

Statut Związku Pracodawców Polskich PN PO ZMIANACH W 2016 r.

 

PODSTAWY NORMATYWNE DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 

STOSUNEK DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH JAKO FUNKCJA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO...

 

Orzeczenia polskich sądów administracyjnych publikowanych 2015 r. dotyczące parków narodowych

 

System zamówień publicznych w ochronie środowiska, z uwzględnieniem projektu poselskiego zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW

 

POMIESZCZENIA TERENOWEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

 

POJĘCIE ORAZ NIEKTÓRE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA MIĘDZYZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI  ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


PUZP dla pracowników PN

 

Wykładnia prawna REGON i NIP-ZZ

 

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ART. 28 USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH


OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI NA TERENACH PARKÓW NARODOWYCH


ZASADA ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU JAKO KLAUZULA GENERALNA

 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY POTWIERDZA ZASADNOŚĆ ROSZCZEŃ PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ

 

Moc wiążąca wykładni Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Parków Narodowych

 

Kryteria wykładni zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Parków Narodowych

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY TWORZENIA  MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZLPPN

 

Copyrighted by: ZLPPN 2008