Kiedy Wielka Noc nastanie
życzymy Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niechaj na ten czas wszystko co
złe zagłuszy.

Życzy Rada Krajowej ZLP PN

Pismo do Ministra Środowiska

 

Pismo

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK 2019 DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH WRAZ Z RODZINAMI ORAZ SYMPATYKÓW ZLP PN

 

ŻYCZENIA

 

Pismo do Ministra Środowiska

 

Strona 1

Strona 2

PRAWO

MONITORING OBRAZOWY

 

Artykuł

 

Mirosław Różowicz radca prawny

IX/X 2018

 

 

PRACOWNIKOM PARKÓW NARODOWYCH WRAZ Z RODZINAMI

 

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA NA NADCHODZĄCE

ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY


Życzenia

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, wstrząśnięta śmiercią

Kolegi Henryka Makowskiego

 

Kondolencje

Związek Leśników Parków Narodowych informuje wszystkich członków Związku o rozpisaniu Ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,100 lecie odzyskania niepodległości  przez Polskę

 

Zaproszenie

Regulamin i wzór oświadczenia

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK 2018 - PRZEWODNICZĄCY ZLP PN I HONOROWY PRZEWODNICZĄCY ZLP PN

 

ŻYCZENIA

Związek Lesników Polskich Parków Narodowych ma zaszczyt pogratulować naszemu koledze

Dariuszowi Krupie

uzyskania tytułu Mistrza Polski

w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski
Dywizja Narodowa Klasa 7

Zdjęcie
Film z podsumowania sezonu

 

ŻYCZENIA PRZEKAZANE NA RĘCE PRZEWODNICZĄCEGO ZLP PN PODCZAS UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 25 LAT ZWIĄZKU- serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia, przekazane na piśmie oraz osobiście

ŻYCZENIA

Dziękując za otrzymane kondolencje składamy przed ołtarzem Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody przyrody tą świecę za dusze zmarłych członków ZLPPN i ich rodzin. 

 

rodzina Różowiczów

Zdjęcie

ARTYKUŁ W "LAS POLSKI" Z JUBILEUSZU 25 LAT ZLP PN

Artykuł

Minister odpowiada na stanowisko Zjazdu Krajowego

Odpowiedź

KONCERT "TENOROWY ZAWRÓT GŁOWY" Z OKAZJI JUBILEUSZU 25 LAT ZLP PN

Część 1

Część 2

Część 3

Komunikat ze Zjazdu Krajowego ZLP PN Sękocin Stary, 31.05-02.06.2017r

Relacja

Msza Święta koncelebrowana z okazji Jubileuszu 25 lat ZLP PN

Część 1

Część 2

Część 3

NA WYSTĄPIENIE ZLP PN DO PREZESA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO ODPOWIADA MINISTER ŚRODOWISKA

PISMO

1992 - 2017
Z OKAZJI JUBILEUSZU 25 LAT  ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH  PARKÓW  NARODOWYCH  SKŁADAMY PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM CZŁONKOM ZA ICH  WKŁAD W OCHRONĘ PRZYRODY I OBRONĘ PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH, JAK TEŻ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY W RÓŻNY SPOSÓB WSPIERALI  NASZE DZIAŁANIA W OKRESIE TYCH 25 LAT DZIAŁALNOŚCI.

 

Rada Krajowa ZLP PN

Przewodniczący Piotr Kozłowski

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY 2017 DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH WRAZ Z RODZINAMI ORAZ SYMPATYKÓW

Życzenia od ZLP PN


SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW

Informacja

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o przyjęcie życzeń na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2017

Pozdrawiam serdecznie

Przewodniczący ZLP PN
Piotr Kozłowski

Życzenia

MINISTER-GKP ODPOWIADA NA POSTULATY RADY KRAJOWEJ ZLP PN

Stanowisko

STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZLP PN PO BURZLIWYCH OBRADACH W SĘKOCINIE STARYM - 09-10.11.2016r. DOT. SPRAW BYTOWYCH PRACOWNIKÓW PN

Stanowisko

STANOWISKO KRAJOWYCH ZZ DZIAŁAJĄCYCH W PN DOT. PRZESŁANEGO PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA O WYNAGRODZENIACH W PN

Stanowisko

MINISTER ŚRODOWISKA MA PROBLEM W PRZYGOTOWANIU AKTÓW PRAWNYCH POPRAWIAJĄCYCH SYTUACJĘ BYTOWĄ PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH ORAZ Z REALIZACJĄ OBIETNIC PRZEDWYBORCZYCH WOBEC PN

Pismo

STATUT ZWIĄZKU PO ZMIANACH W 2016 r.

Statut

PISMO Z PROPOZYCJAMI ZMIAN DO USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY, SKIEROWANE DO MINISTRA ŚRODOWISKA-m.inn. WPROWADZENIE ZASAD WYNAGRODZEŃ I AWANSÓW W PARKACH NARODOWYCH

PISMO

STANOWISKO GŁÓWNEGO KONSERWATORA PRZYRODY NA UCHWAŁY ZJAZDU ZLP PN PRZYJĘTE W PUSZCZYKOWIE

Stanowisko

ABY ZWYCIĘSTWO DOBRA NAD ZŁEM I ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ, BĘDĄCE PRZESŁANIEM NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH STAŁO SIĘ ŹRÓDŁEM RADOŚCI I NADZIEI -
życzą, Koleżankom i Kolegom, Przyjaciołom, Sympatykom Rada Krajowa ZLP PN wraz z Przewodniczącym.

Życzenia

STANOWISKO - UCHWAŁY ZJAZDU NADZWYCZAJNEGO ZLP PN, PUSZCZYKOWO 10-11 MARCA 2016 r.

Stanowisko I

Stanowisko II

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016, miłych doznań, pięknych krajobrazów, prostych ścieżek, a także spełnienia marzeń o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół z którymi warto być i nadziei bez której nie da się żyć - życzą Rada Krajowa ZLP PN, Przewodniczący Piotr Kozłowski

Życzenia

Stanowisko wspólne podpisane w dniu 24.11.2015r. przez Krajowe ZZ w Parkach Narodowych z Związkiem Pracodawców Polskich Parków Narodowych, dotyczące pilnej realizacji postulatów Związków

Stanowisko

ZAPROSZENIE:
17 PAŹDZIERNIKA 2015r. GODZ. 11.00 MSZA ŚWIĘTA ZA PRACOWNIKÓW PN, O GODNY BYT ORAZ PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ PRZYRODY, W SECYMINIE-NOWINACH, ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY ZECHCĄ W NIEJ UCZESTNICZYĆ.

RZĄDU NIE INTERESUJĄ PRACOWNICY PARKÓW NARODOWYCH PROTESTUJĄCY I BLOKUJĄCY DROGI KRAJOWE WALCZĄCY O GODNY BYT I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ PRZYRODY - WSTYD NA CAŁY ŚWIAT

 

KOMUNIKAT

Galeria zdjęć z potestu

RZĄD NIEUGIĘTY DLA 1500 PRACOWNIKÓW CHRONIĄCYCH POLSKĄ PRZYRODĘ, MUSIMY WYJŚĆ NA DROGI!!!
  CZY BĘDZIEMY ZMUSZENI DO ROZSZERZENIA PROTESTÓW?

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT-PROTESTY-08-08-2015r. GODZ.11.00, KOMORNIKI-ROSNÓWKO ORAZ STRZEGOWO K/MŁAWY, ZMUSZA SIĘ NAS NA WYJŚCIE NA DROGI!"

 

KOMUNIKAT

ZLP PN WCHODZI W KOLEJNĄ FAZĘ PROTESTÓW, 08.08.2015 R. PROTEST POD POZNANIEM, LASY PAŃSTWOWE RUSZAJĄ PARKOM ZE WSPARCIEM: REGION OLSZTYŃSKI I WIELKOPOLSKI ZLP W RP PRZYŁĄCZAJĄ SIĘ DO PROTESTÓW, KOLEJNE REGIONY W GOTOWOŚCI

 

STANOWISKO

Po spotkaniu z Ministrem Środowiska w dn. 02.07.2015 r. ZLP PN szykuje się do zaostrzenia protestów o godny byt pracowników PN! Słabość i nieskuteczność Ministra Środowiska w obecnym rządzie jest porażająca.

Pracownicy parków narodowych protestują na zakopiance-27.06.2015r., kierowców prosimy o wyrozumiałość, to Minister Środowiska zmusza do wyprowadzenia pracowników PN na ulicę.

PARKI NARODOWE INFORMUJĄ SPOŁECZEŃSTWO DLACZEGO PRACOWNICY PN PROTESTUJĄ

Rząd nie reaguje na protest Krajowych ZZ w parkach narodowych.
Kolejna faza protestu: wszystkie ZZ w PN protestują w dniu 27.06.2015 r. na ZAKOPIANCE

PRACOWNICY PARKÓW NARODOWYCH PRZYSTĄPILI DO PROTESTU PRZECIW POLITYCE RZĄDU WOBEC CHRONIĄCYCH POLSKĄ PRZYRODĘ

Zdjęcia z Rady Krajowej ZLP PN z zaproszonymi Gośćmi, w tym z Wiceministrem GKP Piotrem Otawskim - Sękocin Stary, 27 lutego 2015r.

Galeria

SPRAWA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO WYNAGRODZEŃ W PN - C.D. KORESPONDENCJI Z MINISTREM ŚRODOWISKA I PREMIER KOPACZ

Pismo

MINISTER ŚRODOWISKA GOTOWY DO UZGODNIENIA Z ZLP PN WERSJI POROZUMIENIA DOT. DZIAŁAŃ W KIERUNKU PODWYŻSZENIA PŁAC W PARKACH NARODOWYCH

Pismo

ŻYCZENIA RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH...

Życzenia od ZLP PN

Minister Środowiska odpowiada na stanowisko Rady Krajowej ZLP PN - w odpowiedzi brak odniesienia do pisma skierowanego do Pani Premier Kopacz

Pismo

CZY PREMIER KOPACZ POWSTRZYMA WYPROWADZENIE PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH NA ULICĘ

Pismo

Rada Krajowa ZLP PN stawia ultimatum Rządowi i Ministrowi Środowiska

Stanowisko

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok z prośbą o przyjęcie

Życzenia

ZLP PN PRZESYŁA PETYCJĘ NA RĘCE PREMIER EWY KOPACZ I OCZEKUJE DZIAŁAŃ RZĄDU!

Petycja

KRAJOWE ZZ WYSTĘPUJĄ O SPOTKANIE Z ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW POLSKICH PN W SPRAWACH WYNAGRODZEŃ

 

Pismo

NIEBEZPIECZNA GRA MINISTRA ŚRODOWISKA UKIERUNKOWANA NA KONFRONTACJĘ Z KRAJOWYMI ZZ DZIAŁAJĄCYMI W PARKACH NARODOWYCH

 

STANOWISKO ZWIĄZKÓW KRAJOWYCH

WYMIANA KORESPONDENCJI POMIĘDZY ZLP PN A MINISTREM ŚRODOWISKA?!

ZLPPN I

ZLPPN II

ZLPPN III

MS I

MS II

 

 

ODPOWIEDŹ MINISTRA ŚRODOWISKA NA UCHWAŁY ZJAZDU ZLP w RP

Odpowiedź

ŻYCZENIA RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH...

Życzenia od ZLP PN


ZLP PN WNOSI DO MINISTRA ŚRODOWISKA, o zweryfikowanie przedstawionego w treści pisma z dnia 20 marca 2014r., stanowiska

Stanowisko

STANOWISKO KRAJOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W PN SKIEROWANE DO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PPN

Stanowisko

ODPOWIEDŹ MINISTRA ŚRODOWISKA NA STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZLP PN, NA KTÓRE BĘDZIE RIPOSTA ZWIĄZKU!

Str.1

Str.2


Stanowisko Rady Krajowej ZLP PN przyjęte w Sękocinie Starym w dniach 20-21 lutego 2014 r."

 

STANOWISKO


WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI U LEŚNIKÓW-PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH

 

PETYCJA ZLP W RP WOBEC POMYSŁU POLITYKÓW RZĄDZĄCYCH NA LASY PAŃSTWOWE, ZLP PN POPIERA W PEŁNI DZIAŁANIA ZLP W RP

W IMIENIU ZLP PN SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA PRZESŁANE ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK

 

(w zał.życzenia z Zakopanego)

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK DLA PRACOWNIKÓW PN WRAZ Z RODZINAMI ORAZ DLA SYMPATYKÓW"

Krajowe Związki Zawodowe w parkach narodowych składają życzenia nowemu Ministrowi Środowiska z okazji wyboru i oczekują na pilne spotkanie.

Pismo


STANOWISKO WSPÓLNE KRAJOWYCH ZZ I PRACODAWCÓW PPN
ORAZ KOMUNIKAT ZARZĄDU ZLP PN

 

Komunikat

Stanowisko wspólne 1

Stanowisko wspólne 2

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ART. 28 USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH, DO WYKORZYSTANIA PRZEZ ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE W PARKACH NARODOWYCH

 

Informacja

Minister Środowiska odpowiada na stanowisko z RK ZLP PN przyjęte w Warszawie w dn.06.03.2013 r.

 

Str 1

Str 2

Krajowe Związki Zawodowe odpowiadają Ministrowi Środowiska, który w swej odpowiedzi przedstawia w karykaturalnym świetle problemy pracownikow PN

 

Pismo

Odpowiedź Ministra Środowiska na stanowisko Krajowych Organizacji ZZ działających w PN skierowane do premiera Rządu R.P. w sprawie braku podwyżek dla pracowników PN

 

str 1

str 2

ŻYCZENIA RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH...

Życzenia od ZLP PN


STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZLP PN - 06 MARCA 2013 R - WARSZAWA

 

Stanowisko str 1

Stanowisko str 2

Stanowisko wspólne ZZ w PN do Prezesa Rady Ministrów

 

Stanowisko

Artykuł z Gazety Polskiej o PNTekst wynegocjowanego PUZP dla pracowników PN, który zostanie podpisany przez strony w dniu 13 lutego 2013 r. w Kampinoskim PN. Po zarejestrowaniu w MPiPS zacznie obowiązywać w PN

 

Treść

Kardynał Józef Glemp

NIE ŻYJE KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP, PRYMAS SENIOR - CZŁOWIEK POKORY I MĄDROŚCI,
"Księże Prymasie będzie nam Ciebie brakowało, pozostajemy w smutku i w modlitwie również z najbliższymi, spoczywaj w pokoju.


Rada Krajowa ZLP PN, Przewodniczący ZLP PN Piotr Kozłowski

 

Wspomnienie

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o przyjęcie życzeń na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2013

Pozdrawiam serdecznie

Przewodniczący ZLP PN
Piotr Kozłowski

Życzenia

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZLP W RP, INFORMACJA ZE ZJAZDU


Informacja

Wspólne stanowisko ZLP PN i Solidarności PN wobec Dyrektora Biebrzańskiego PN


Stanowisko ZZ Krajowych

Stanowisko ZZ zakładowych BPN

STANOWISKO ZZ W PN DO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PPN DOT. PUZP


Stanowisko

Strona 2

POJĘCIE ORAZ NIEKTÓRE ASPEKTY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA MIĘDZYZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI  ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


Artykuł

STATUT ZLP PN PO ZMIANACH I REJESTRACJI W SĄDZIE KRS,
możliwość powstawania organizacji międzyzakładowych

Statut

ODPOWIEDŹ MINISTRA ŚRODOWISKA NA STANOWISKO ZLP PN

Odpowiedź

NIEBEZPIECZNE POMYSŁY NA PARKI NARODOWE - STANOWISKO ZLP PN

Stanowisko ZLPPN

Podziękowanie od Ekscelencji Biskupa Kaliskiego

Podziękowanie

Stanowisko ZLP PN wobec opieszałości Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych dotyczące PUZP

Pismo

Stanowisko Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych wobec PUZP

Pismo

Wykładnia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotycząca PUZP dla pracowników PN

Strona 1, Strona 2 , Strona 3 , Strona 4 ,

STANOWISKO ZZ DZIAŁAJĄCYCH W PN SKIEROWANE DO "ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PPN" dot. PUZP

Pismo

Odpowiedź Pracodawców PPN oraz pismo ZLP PN skierowanie do pracowników parków narodowych

Pismo

Odpowiedź

Wniosek ZLP PN do Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych, dot. PUZP

 

Wniosek

Odpowiedź Ministra Środowiska na Stanowisko Zjazdu Krajowego ZLP PN

 

Strona 1 Strona 2

20 LAT ZLP PN - ZJAZD KRAJOWY - 30.05-01.06.2012 r. ZAKOPANE

 

Galeria

STANOWISKO ZJAZDU KRAJOWEGO ZLP PN -- ZAKOPANE 30.O5 DO 01.06.2012 r.

Stanowisko

Minister Środowiska odpowiada na uchwały RK ZLP PN z lutego 2012 r.
oraz na zapytanie z 03,08.2011 r.

Wykup Mieszkań

Odpowiedź str. 1, str.2

Odpowiedź Ministra - finanse str. 1, str.2, str.3


Stanowisko Nr II ZLP PN w sprawie parków górskich

 

Stanowisko


ŻEGNAMY NASZEGO DROGIEGO KOLEGĘ TOMKA JURKIEWICZA,
Przewodniczącego ZLP Pienińskiego PN, Członka Rady Krajowej Związku,
łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi.
*SPOCZYWAJ W POKOJU DROGI PRZYJACIELU*
Rada Krajowa ZLP PN wraz z przewodniczącym Piotrem Kozłowskim

Klepsydra


ZLP PN znalazł sponsora na 2 Koniki Polskie dla Funadcji PATRIA do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.Koniki dowiezione na miejsce. Na zdjęciach szef Fundacji Pan Michał Wojtczak i sponsor Pan Radosław Karolczak oraz koledzy z ZLP RPN.

Zdjęcia


Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia

Życzenia od ZLP PN


UCHWAŁY RADY KRAJOWEJ ZLP PN PRZYJĘTE W DNIU 10 LUTEGO 2012 r. w WARSZAWIE

 

UCHWAŁA


ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY 2012r.

 

Życzenia od ZLP PN


STANOWISKO ZLP PN DOTYCZĄCE PARKÓW GÓRSKICH

 

Stanowisko


Zdjęcia z protestu na zakopiance z dnia 25 czerwca 2011 r. z udziałem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i Solidarności PN. ZLP PN wziął udział dla podkreślenia żądań zmiany w projekcie ustawy o ochronie przyrody dla utrzymania PUZP i określenia wysokości dotacji z budżetu Państwa dla parków narodowych. Jeżeli takich zmian nie będzie ZLP PN jest przeciw takim zmianom w ustawie!!! Ustawa taka jest szkodliwa dla ludzi w parkach i polskiej przyrody!!! Jest to zgodne ze
stanowiskiem ZLP PN!

 

Galeria


ZLP PN weźmie udział w pikiecie-proteście na Zakopiance w dniu 25 czerwca 2011 r., na zaproszenie ZZ Solidarność PN, pod hasłami:


1. JEŻELI USTAWA TO: POZOSTAWIENIE PUZP NA SZCZEBLU KRAJOWYM


2. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PARKI


3. ZABEZPIECZENIE DOTYCHCZASOWYCH MIEJSC PRACY


DYREKTOR MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO JAN SZAFRAŃSKI NIE ŻYJE

 

Wyrazy współczucia...


Zdjęcia z RK ZLP PN oraz z wizyty w PN

 

Galeria


PREZES RADY MINISTRÓW NIE ODPOWIADA NA STANOWISKO ZLP PN Z MARCA 2011 R.
"STANOWISKO I KOMUNIKAT RADY KRAJOWEJ ZLP PN, 19-20 MAJA 2011 R."

Stanowisko

 

Komunikat


WSPOMNIENIE SPOTKANIA Z PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II

 

Wspomnienie


ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 

Treść życzeń


Nadanie ZŁOTEGO ZNAKU ZLP w RP przewodniczącemu ZLP PN jako uznanie dla działalności całej Organizacji Związku

 

szczegóły


Stanowisko ZLP PN z dnia 28 marca 2011 r. do Prezesa Rady Ministrów - WOTUM NIEUFNOŚCI OD ZLP W RP DLA KIEROWNICTWA RESORTU ŚRODOWISKA

 

STANOWISKO


Odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2011 r. na stanowisko ZLP PN

 

Str 1

Str 2


Protokół nr 3 do PUZP Dla Pracowników Parków
Narodowych zarejestrowany w dniu 15 marca 2011 r.

 

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6


STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZLP PN DO RZĄDU I MINISTRA ŚRODOWISKA

 

STANOWISKO


ZLP PN składa serdeczne podziękowania za przesłane na ręce przewodniczącego życzenia świąteczno-noworoczne dla naszej Organizacji
oraz pracowników Parków Narodowych

 

Życzenia od Prezydenta RP

Życzenia od ZLP PN


STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZLP PN, 13-14.09.2010 r. - FUNKA, PN BORY
TUCHOLSKIE

 

Pismo


SEJM RP WSPIERA PARKI NARODOWE I DZIAŁANIA ZLP PN - DEZYDERAT KOMISJI
OŚ DO RZĄDU

 

Dezyderat str.1

Dezyderat str.2


GKP odpowiada na stanowisko wspólne Związków Zawodowych działających w
parkach narodowych

 

Pismo


ZLP PN BĘDZIE WALCZYŁ O ZMIANY DO USTAWY ZABEZPIECZAJĄCE PRACOWNIKÓW,
TAKŻE W SEJMIE R.P. - STRAJK I PROTESTY NIEWYKLUCZONE

 

Pismo


STANOWISKO GŁÓWNEGO KONSERWATORA PRZYRODY Z DNIA 28.06.2010 r.

 

Odpowiedź MŚ


Związki Zawodowe działające w PN w dniu 28.06.2010 r. przekazały
stanowisko wspólne Ministrowi Środowiska

 

Pismo


Minister Pracy wyjaśnia co z PUZP po przekształceniu parków narodowych
w osobę prawną

 

Pismo


ZLP PN Z PRACOWNIKAMI PARKÓW NARODOWYCH I RODZINAMI UCZESTNICZY w dniu
23 maja 2010 r. W JUBILEUSZOWEJ MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ
RADOSNEJ OPIEKUNKI PRZYRODY

 

Przemówienie

 


Nowe pozycje w dziale poezja

Poezja

PRZYGOTOWANIA DO STRAJKU W PARKACH NARODOWYCH. ZAGROŻONE BEZPIECZEŃSTWO
PARKÓW NARODOWYCH I LUDZI CHRONIĄCYCH PRZYRODĘ

 

Pismo

Informacja dla parków narodowych


MINISTER ŚRODOWISKA ODPOWIADA - PISMO Z DNIA 26.04.2010 r.???

 

Odpowiedź MS str.1

Odpowiedź MS str.2

Odpowiedź MS str.3

 


PO ODPOWIEDZI MINISTRA, WEJŚCIE ZLP PN W SPÓR ZBIOROWY Z RZĄDEM I
MINISTREM ŚRODOWISKA

 

Odpowiedź MS str.1

Odpowiedź MS str.2

Spór Zbiorowy


"ZLP PN ŁĄCZY SIĘ W BÓLU"

 

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA...


STANOWISKO ZLP PN Z GROŹBĄ STRAJKU W PARKACH NARODOWYCH

Pismo


ZLP PN ZAPRASZA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH WRAZ Z RODZINAMI W DN.
23.05.2010r. DO SANKTUARIUM W SECYMINIE-NOWINACH

Pismo


Stanowisko ZLP PN w obronie pracowników parków narodowych

Pismo


ZLP PN SKIEROWAŁ PISMO DO KLUBÓW PARLAMENTARNYCH SEJMU R.P. W SPRAWIE
ZABEZPIECZENIA INTERESÓW PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH

Pismo


ZLP PN UFUNDOWAŁ RYNGRAF MATCE BOSKIEJ RADOSNEJ OPIEKUNCE PRZYRODY.
PRZEKAZANIE NASTĄPI W SANKTUARIUM W MAJU 2010 R. PODCZAS MSZY ŚW. Z
OKAZJI 10 ROCZNICY KORONACJI OBRAZU.

Ryngraf


ZLP PN MIAŁ RACJĘ W SPORZE Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA

Dokument


Odpowiedz od GKP na stanowisko
ZLP PN.

Dokument


XXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW
"NA BOROWYM SZLAKU"
TORUŃ 26 - 29.V.2010 R.

Wiadomości ogólne

Regulamin Rajdu


STANOWISKO ZLP PN WOBEC PROJEKTU ZMIAN DO USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

 

 

 

Dokument


Szanowni Państwo,
uprzejmie przekazuję w załączeniu informację z przebiegu negocjacji do PUZP Dla Pracowników PN.

 

 

 

Dokument


ZLP PN OBRONIŁ PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PRZED ZWOLNIENIAMI!

 

 

 

Odpowiedź GKP dot redukcji etatów w PN

 


Odznaczenie Krzyżem Zasługi Semper Fidelis przewodniczącego ZLP PN Piotra Kozłowskiego

 

Szczegóły

"Odpowiedź Głównego Konserwatora Przyrody w sprawie redukcji etatów w parkach narodowych"

 

Odpowiedź

ZLP PN wchodzi w spór zbiorowy z Rządem!

 

 

Stanowisko Związku

Informacja dla przewodniczących

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z GKP WICEMINISTREM JANUSZEM ZALESKIM!

 

Wystąpienie do Ministra Środowiska o wycofanie się z zamiaru zwolnień
10% pracowników parków narodowych i zamiaru obniżenia wynagrodzeń o 8%.
Przygotowania do strajku generalnego w parkach narodowych!
Czy czeka nas powtórka z 2006 r.?

Protest

Dziękuje serdecznie za wsparcie. Przepraszam, że nie odpisałem od razu ale musi Pan zrozumieć byłem dość rozrywany w miarę zbliżania się do czasu zero.  Wasza pomoc jest nieoceniona. Zapraszam serdecznie do wparcia przy drugiej zbiórce. Fajnie, że będziecie.  Odsyłam na stronę www.wojtusiaki.pl  Jeszcze raz dziękuje i serdecznie pozdrawiam.
Piotr Zarzycki

Na ogłoszoną akcję "Potrzebna krew dla dziecka", odpowiedział
najszybciej Wielkopolski Park Narodowy

Zgłosiło się 6 pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego, którzy zdecydowali się oddać krew dla potrzebującego dziecka w dniu 24 lipca 2009 r., przed Poznańską Palmiarnią. Należą się podziękowania dla pracowników Parku, za tak spontaniczne i bezinteresowne podejście.
Liczymy, że w ślad za WPN pójdą inne parki narodowe!

Przewodniczący ZLP PN  Piotr Kozłowski

"Potrzebna krew dla dziecka"

więcej...

 

Związek Leśników Polskich
Parków Narodowych Matce Boskiej Radosnej Opiekunce Przyrody w ofierze

więcej...

 

Stanowisko Rady Krajowej ZLP PN z dnia 07-08 maja 2009 r. przyjęte w
Biebrzańskim Parku Narodowym

Tekst stanowiska

 

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z wątpliwościami
dotyczącymi przygotowywanych zmian prawno-organizacyjnych w parkach
narodowych

Strona 1

Strona 2

Sejm RP przygotowuje historyczne zmiany w funkcjonowaniu parków narodowych!

Więcej...


 

WAŻNE!!!, DOT. SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Pismo MŚ ...


 

 

MIELIŚMY RACJĘ W SPORZE Z MINISTREM ŚRODOWISKA W SPRAWIE PUZP

Wykładnia PUZP

Interpretacja PUZP do MS

 

Odpowiedź Ministra na stanowisko ZLP PN z
Września 2008

Str1

Str2

Str3

Str4

Str5

ZJAZD NADZWYCZAJNY Z OKAZJI 90 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH
ORAZ POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ ZWIĄZKU

 

Więcej ...

Sprzedaż zbędnych mieszkań w parkach narodowych

 

 


Więcej ...

Korespondencja ZLPPN z Ministerstwem Środowiska

 


Więcej ...

 

 

Copyrighted by: ZLPPN 2010