Zarząd
Statut
Historia
Edukacja
Prawo
Członkowie
Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACJE OGÓLNE

 

HISTORIA

 

ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH powstał 17 lipca 1992 r. w Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Puszczykowie przy ul. Wysokiej 5, z siedzibą w Puszczykowie, jako kontynuator Związku Leśników Polskich z 1918 r.
            W zamyśle od początku była koncepcja utworzenia organizacji krajowej w parkach narodowych, a następnie przyłączenia się do mającego powstać Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej odbyły się w tym celu rozmowy ze związkowcami z Lasów Państwowych w Warszawie, gdzie uzgodniono podstawowe kwestie połączenia się oraz, że przewodniczący ZLP PN każdorazowo będzie wiceprzewodniczącym ZLP w RP.
            Na apel związkowców z Wielkopolskiego Parku Narodowego o założenie Związku w parkach narodowych odpowiedziały parki narodowe: Kampinoski, Woliński, Słowiński, Drawieński.
            Związek został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dn. 30 lipca 1992 r.
            Pierwszy Zjazd Delegatów w dn. 04 września 1992 r. miał miejsce w Puszczykowie. Wybrano Radę Krajową Związku. Pierwszym przewodniczącym Rady Krajowej został Piotr Kozłowski z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
            Obszarem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska. Związek zrzesza głównie pracowników parków narodowych.
            W czasie, kiedy powstawał ZLP PN, powstawały równolegle organizacje Związku Leśników Polskich w Lasach Państwowych. W dniach 10 -11 listopada 1992 r. organizacje: Związku Leśników Polskich z Parków Narodowych, Lasów Państwowych, Biur Urządzania Lasu, Instytutów Badawczych Leśnictwa, powołały do życia z zachowaniem własnej osobowości prawnej, Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.  Na Zjeździe tym wybrano Piotra Kozłowskiego wiceprzewodniczącym ZLP w RP. Uzgodnienia jakie poczyniono wcześniej, funkcjonowały przez pierwszą 5 letnią kadencję.
W 1994 r. "Konfederacja" ZLP w RP liczyła 13 000 członków, zrzeszonych w 280 organizacjach.
            ZLP PN również rósł w siłę. Coraz to nowe organizacje z parków narodowych zgłaszały akces przystąpienia do związku krajowego. Nikt nie chciał stać z boku. Pracownicy parków narodowych chcieli mieć wpływ na swoje sprawy, na tworzone prawo oraz na rodzący się w "bólach", Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych i wówczas również dla pracowników Krajowego Zarządu Parków Narodowych (do czasu jego likwidacji).
            Związek w swych działaniach niejednokrotnie był zmuszany do radykalizmu.

            Aby poprawić skuteczność swoich działań, Związek Leśników Polskich w RP wspólnie ze Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych zdecydowały o wystawieniu swojego kandydata w wyborach parlamentarnych w 1993 r., u boku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Współpraca z PSL zaistniała z uwagi na to, iż z tej partii powoływany był każdorazowo minister środowiska i Związek chcąc mieć wpływ na sprawy Lasów Państwowych i parków narodowych zdecydował się na takie posunięcie. W ten sposób Związek wprowadził do Sejmu II Kadencji z listy krajowej swojego przedstawiciela  -  Piotra Kozłowskiego.

 

 

Wynikiem jego działań podczas II kadencji Sejmu R.P. było:
-   umorzenia zadłużenia z tytułu "popiwku" w Lasach Państwowych, z dużą pomocą ówczesnego wiceministra finansów Witolda Modzelewskiego, co umożliwiło wówczas uruchomienie podwyżek dla pracowników Lasów Państwowych,
-  uchwalenie Ustawy o Lasach, w której ZLP w RP przeforsował wiele swoich postulatów podczas prac Sejmowej komisji OŚZNiL, w tym sprzedaż mieszkań zakładowych na preferencyjnych zasadach, odbyło się to poprzez przejęcie postulatów przez posła Piotra Kozłowskiego i zgłoszenie ich do ustawy w formie poprawek, które następnie zostały przyjęte w głosowaniu Komisji. Dzięki zdecydowanej postawie posła Piotra Kozłowskiego, Podkomisja wyłoniona z Komisji OŚZNiL Sejmu odbyła posiedzenie wyjazdowe 3 dniowe w Dębe k/Warszawy, co dało możliwość dokończenia prac nad ustawą, (wpierw w podkomisji, a następnie w Komisji). Gdyby wówczas nie doszło do wyjazdu podkomisji, ustawa z przyczyn proceduralnych - braku czasu, nie zostałaby dokończona i tym samym nie zostałaby uchwalona. Dużą pomocą był wówczas poseł Krzysztof Wolfram, wspomagający te działania, jak i cały skład Komisji.
-  podwyżka wynagrodzeń w parkach narodowych w 1996 r. o 43 %. Celem tej podwyżki było zbliżenie wynagrodzeń w parkach narodowych do poziomu jak w Lasach Państwowych, a w konsekwencji doprowadzenie do ujednolicenia statusu wszystkich leśników w Kraju, o co Związek zabiega od początku jego powstania. Sytuacji tej jednak nie wykorzystał ówczesny Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisław Żelichowski. Zmarnowano wówczas okazję do poprawy sytuacji bytowej pracowników parków narodowych. Kolejne lata spowodowały podobną dysproporcję płac pomiędzy leśnikami w parkach i Lasach jak sprzed podwyżki w 96 r.
Związek nasz jednak nie poprzestawał w działaniach aby leśnik-pracownik w parku narodowym za tą samą pracę, otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak jego koleżanki i koledzy z Lasów Państwowych.

***************************************************************************

W maju 1996r. Przewodniczący Piotr Kozłowski został przyjęty na audiencji przez Jego Świątobliwość Papieża Jana Pawła II. Przewodniczący złożył dary Ojcu Świętemu w imieniu pracowników parków narodowych. W krótkim czasie po wizycie przyszło podziękowanie w imieniu Ojca Świętego za złożone dary ( w załączeniu poniżej).

 


              Spotkanie z Ojcem Świętym (Fot. Arturo Marii, 1996 r.)

 

 

***************************************************************************

               

 

***************************************************************************
W dniach 12-13 czerwca 1997 r. miał miejsce drugi Zjazd Delegatów ZLP PN
 w Puszczykowie. Związek rozpoczął swoją drugą kadencję działalności. Przewodniczącym ponownie wybrano Piotra Kozłowskiego. Zastępcami zostali wybrani: Jerzy Wiewiórowski z Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Jan Słomiany z Roztoczańskiego Parku Narodowego.
            Członkiem Prezydium oraz Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP jest z urzędu przewodniczący ZLP PN oraz wybrany wówczas przez Radę Krajową ZLP PN Kolega Krzysztof Kanas z Wielkopolskiego Parku Narodowego.

            W czerwcu 1998 r. zwołany został Zjazd Nadzwyczajny Związku Leśników Polskich Parków Narodowych w Zakopanem z okazji obchodów jubileuszu 80-lecia Związku Leśników Polskich. Na tą okoliczność ufundowany został sztandar Związku i na Zjeździe tym został on poświęcony. Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Na ręce przewodniczącego przekazano wiele życzeń dla całej Organizacji i wszystkich pracowników parków narodowych, w tym od Prezydenta RP.

            Za wybitne zasługi w działalności związkowej Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył w dniu 23 lutego 2000 r. najwyższymi odznaczeniami państwowymi następujące osoby w Związku:

1. Krzyżem Kawalerskim: Dymitr Komanecki - Słowiński Park Narodowy,
2. Krzyżem Kawalerskim: Jerzy Wiewiórowski- Drawieński Park Narodowy,
3. Krzyżem Zasługi srebrnym: Piotr Kozłowski- Wielkopolski Park Narodowy,
4. Krzyżem zasługi srebrnym: Krzysztof Kanas - Wielkopolski Park Narodowy,
5. Krzyżem Zasługi srebrnym: Marek Kot - Tatrzański Park Narodowy,
6. Krzyżem Zasługi srebrnym: Jan Słomiany - Roztoczański Park Narodowy.

W imieniu Prezydenta RP uroczystego aktu wręczenia odznaczeń dokonał w Kancelarii Prezydenta R.P. Minister Ryszard Kalisz, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Po wręczeniu odznaczeń był czas na lampkę szampana i wspólne zdjęcia. Była również okazja do rozmów, wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji w parkach narodowych i wskazanie na potrzebę wsparcia przez Pana Prezydenta pracowników parków narodowych w realizacji ich żywotnych interesów, zawartych w postulatach ZLP PN.

W marcu 2001 r. został zawarty Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Parków Narodowych i Krajowego Zarządu Parków Narodowych, projekt wpierw został przygotowany przez radcę prawnego ZLP PN Pana Mirosława Różowicza i przedłożony już w roku 1994 związkom zawodowym działającym w parkach narodowych oraz ministrowi. Wyłoniono wspólną reprezentację związkową do negocjacji i dzięki dobrej woli urzędującego wówczas Ministra Środowiska Antoniego Tokarczuka i jego doradcy Pana Krzysztofa Kudły, po sześciu latach negocjacji, PUZP został wreszcie podpisany.
Z czasem Reprezentacja Związków Zawodowych działających w parkach narodowych postanowiła złożyć wniosek o rozszerzenie zapisów PUZP o kolejne protokoły dodatkowe.         

            W 2002 r. zakończyła się II kadencja działalności ZLP PN. Związek  obchodził skromny jubileusz 10-cio lecia powstania w parkach narodowych. Z tej okazji, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy oraz uroczystość związana z jubileuszem. Przewodniczącym ponownie wybrany został Piotr Kozłowski z Wielkopolskiego Parku Narodowego, a jego zastępcami zostali wybrani, Grażyna Lewińska Popiel z Białowieskiego Parku Narodowego oraz Jerzy Wiewiórowski z Drawieńskiego Parku Narodowego. Prezydent uhonorował naszych kilku zasłużonych kolegów najwyższymi odznaczeniami państwowymi:

 

1. Mec. Mirosław Różowicz - wspomagający prawnie Związek, Srebrny Krzyż Zasługi,
2. Henryk Makowski ( nasz  senior) Karkonoski Park Narodowy - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski V Klasa,
3. Zbigniew Krasiński z Białowieskiego Parku Narodowego -  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski V Klasa,
4. Stanisław Kowalik z Słowińskiego Parku Narodowego - Srebrny Krzyż Zasługi,
5. Władysław Łukaszczyk Mularz z Tatrzańskiego Parku Narodowego - Srebrny Krzyż Zasługi,
6. Zenon Włodarz z Parku Narodowego Gór Stołowych - Srebrny Krzyż Zasługi.

Uroczystą Mszę Świętą w Gawrych Ruda koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, Krajowy Duszpasterz Leśników. Miłym akcentem uroczystości był przejazd miejscową kolejką wąskotorową wszystkich uczestników Zjazdu z ówczesnym Ministrem Środowiska Czesławem Śleziakiem.

            Pomimo wielu trudności z jakimi Związek był zmuszony się borykać w swej 10- cio letniej działalności, wielką sprawą dla naszych pracowników była wspomniana rejestracja PUZP dla pracowników parków narodowych, co doceniane jest na każdym kroku przez pracowników parków narodowych.

Przez cały ten okres Związek przebijał się w sferach rządowych z problemami występującymi w parkach narodowych mając nadzieję, że wreszcie zostaną one zrealizowane dla dobra przyrody polskiej, chronionej przez "Strażników piękna", jak nazwał pracowników parków narodowych pewien dziennikarz z Gazety Poznańskiej w swoim artykule. Określenie to znakomicie oddaje sens pracy pracowników parków narodowych.

 

POZASTATUTOWE  DZIAŁANIA  Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, warto w tym miejscu przypomnieć między innymi: nakierowane głównie na podnoszenie świadomości ekologicznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży:

 

 1. Największy w Kraju ogólnopolski konkurs plastyczny pt." PRZYRODA OJCZYSTA I JEJ OCHRONA", ogłaszany cyklicznie co 5 lat, w trzech grupach wiekowych: do 10 lat, do 15 lat i powyżej. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministrów: Środowiska, Edukacji i Kultury.

I edycja konkursu: 10 listopada 1994 r., napłynęło 25 tys. prac.

Laureaci konkursu:

I grupa wiekowa:
I   miejsce- Marcin Burłak lat 6, MDK Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 5
II    - "-    - Krystian Czepiel lat 5, MDK Kraków, Os. Tysiąclecia 15
II    - "-    - Rafał Kieras lat 6, Galeria im. Śledzińskich, Białystok
III   - "-    - Alicja Śmigielska lat 7, SP im. Pokoju, Żarki Letnisko
III   - " -    - Maria Bączyk lat 5 Siedlce
III   - " -    - Ania Tuszkiewicz lat 10, SP Lubnia
II grupa wiekowa:
I miejsce   - Dorota Malczewska lat 13, SP Kęsowo
II   - "-       - Patrycja Antczak lat 15, LO Leżajsk ul. Skłodowskiej 6
III  -"-       - Marcin Pośnik lat 11, SP Nr 3 Pionki ul. Leśna 1

 

III grupa wiekowa:
II miejsce   -  Filip Kruk lat 16, PLSP 42-200 Częstochowa
II     -"-       -  Barbabara Dyrda, Myszków
III    -"-       - Barbara Widła, Choszczno
III    -"-       - Jolanta Łagoźna, Zamość
III    -"-       - Anna Krysa, Leżajsk
Najważniejsze wystawy:

 1. 10. XI do  14. XII. 94 r. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
 2. 18.I do 03.II. 95 r. Gmach Sejmu RP
 3. 03.X. do 17.X.96 r. Francja - Paryż - Corbeil - Essonnes

 

II edycja konkursu: 22 października 1999 r. Napłynęło 18 tys. prac

 

Laureaci konkursu:

I grupa wiekowa:
I miejsce - Jakub Micek lat 7, SP Nr 3 Pionki ul. Leśna 1
II -"-       - Bartek Rydzewski lat 5, SP w Pomierzynie, Kalisz Pomorski
III -"-     - Karolina Czerniak lat 8, SP Nr 16 Lublin ul. Poturzyńska 2
III -"-     - Karolina Janiszewska lat 7, GOK Lipno ul. Powstańców Wlkp. 7

II grupa wiekowa:

            I miejsce - Agnieszka Plichta lat 13, Gimnazjum Przykona ul. Szkolna 6
II -"-       - Paulina Orczyk lat 11, SP Kotlin
III -"-     - Mariusz Dąbrowski lat 15, Puszczykowo
III -"-     - Bartosz Hoder  Koźla 107

III grupa wiekopwa:

I miejsce - Barbara Widła, Choszczno
II miejsce - Ela Tomaszewska lat 16, MDK Krasnystaw ul. Szkolna 9

III miejsce - Kinga Lewandowska, Koneck

        

Nagroda dodatkowa, pobyt dwutygodniowy w Bieszczadzkim Parku Narodowym wylosowała z grona laureatów, P. Barbara Widła z osobą towarzyszącą.

Nagrody specjalne:
Szkoła Podstawowa w Słobódce, 16- 411 Szypliszki
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 37-500 Jarosław ul. Jana Pawła II 30

Najważniejsze wystawy:   22.X  do  03. XI. 1999 r.- Galeria Miejska w Mosinie.
           
Fundatorzy nagród to instytucje, posłowie, osoby prywatne i organy najwyższych władz państwowych.

Z inicjatywy Przewodniczącego Związku w roku 1995 powstało Porozumienie Gmin dla ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tworzą je: siedem gmin (Stęszew, Mosina, Puszczykowo, Luboń, Komorniki, Dopiewo, Brodnica), dwa nadleśnictwa sąsiadujące z Parkiem (Babki, Konstantynowo) oraz Park. Porozumienie jest płaszczyzną do rozwiązywania wielu problemów występujących na styku gmina - Park, jak również gmina - gmina.

W dniach 24 - 25 maja 2001r. w Radzikowie  k/ Warszawy ZLP PN zorganizował ogólnokrajowe sympozjum nt. "Ochrona środowiska w Polsce u progu XXI Wieku," pod patronatem Ministra Środowiska.

Celem sympozjum było w głównej mierze przedstawienie stanu ochrony środowiska w Polsce, aktualnego stanu w negocjacjach z UE dot. ochrony środowiska, problemów występujących w samorządach w działalności na rzecz ochrony środowiska oraz finansowanie inwestycji ekologicznych przez fundusze celowe.

Prowadzącym był Piotr Pukos z Kampinoskiego Parku Narodowego, prelegentami podczas sympozjum byli: ze strony Ministra Środowiska,- Główny Konserwator Przyrody - dr Andrzej Radziejowski, zarazem negocjator z Unią Europejską ds. ochrony środowiska oraz ówczesny Dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych, ze strony Ekofunduszu - Wiceprezes, ze strony Stowarzyszenia 18 Gmin Dorzecza Narwi - Dyrektor Biura, ze strony Stowarzyszenia ds. Współpracy z Parkami Narodowymi - Prezes Stowarzyszenia, Parki Narodowe reprezentował jako prelegent - Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.

Związek uczestniczy również w pracach jury wielu olimpiad, turniejów i konkursów o tematyce ekologicznej, fundując przy tej okazji nagrody dla laureatów lub szkół biorących w nich udział. Przewodniczący obejmuje również patronatem turnieje i konkursy ekologiczne w Kraju.

W roku 2004 odbył się III konkurs plastyczny "Przyroda Ojczysta i jej ochrona", na który napłynęło 6 tys. prac. Uroczystość zakończenia konkursu, wręczenie nagród laureatom, otwarcie wystawy prac nagrodzonych odbyło się w Białowieskim Parku Narodowym. Konkurs odbył się pod patronatem trzech ministrów: Środowiska, Kultury, Edukacji. Patronat medialny objęła Telewizja Polska. 

W 2006 r. Minister Środowiska Jan Szyszko podjął próbę obniżenia wynagrodzeń w parkach narodowych, jako instytucji budżetowej. ZLP PN w obronie pracowników ogłosił strajk we wszystkich parkach narodowych. Poparły go wszystkie organizacje związkowe działające w parkach narodowych. Na bazie parków górskich zorganizowaliśmy wspólną akcję protestacyjną na wejściu do Morskiego Oka. Doprowadziło to do zwrócenia uwagi na parki narodowe przez rząd i w konsekwencji po wielu innych jeszcze protestach w kraju, rząd odstąpił od projektu ustawy.
W środowisku naszym zaczęto myśleć nad różnymi rozwiązaniami prawnymi dla parków narodowych. Jedna z koncepcji przewidywała dyrekcję generalną parków narodowych, kolejna połączenie parków narodowych z Lasami Państwowymi, którą pilotował Pan dr Konrad Tomaszewski. Koncepcje te upadły, zapewne przez rozwiązanie się po dwóch latach Sejmu R.P.. Jednak koncepcja, która przewidywała połączenie z Lasami Państwowymi miała wielu zwolenników w parkach narodowych i Lasach Państwowych i ma do dzisiaj, głównie wśród pracowników, ma też przeciwników.

IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w 2007 r. w dniach 28-30 czerwca zwołany został w Gorczańskim Parku Narodowym w miejscowości Koninki. Przewodniczącym ponownie wybrano Piotra Kozłowskiego, a wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Jan Słomiany z Roztoczańskiego Parku Narodowego i Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Marka Słatyńskiego z Parku Narodowego Gór Stołowych. Na Zjeździe przyjęto likwidację Organizacji Zakładowej Krajowego Zarządu Parków Narodowych z uwagi na ustawową likwidację KZPN-u. W Zjeździe uczestniczył Główny Konserwator Przyrody Pan Andrzej Szweda Lewandowski. Miłym akcentem była Msza Święta na Obertówce (polance), na której dokonano zbiórki pieniędzy na miejscową wielodzietną rodzinę, które przekazał osobiście matce samotnie wychowującej 14-cioro dzieci, przewodniczący Piotr Kozłowski w dniu 1 lipca 2007 r., odwiedzając rodzinę w miejscu zamieszkania w dniu imienin matki (Haliny).

W 2008 r. w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym zwołany został Zjazd Nadzwyczajny z okazji 90-lecia ZLP. W Zjeździe uczestniczył Główny Konserwator Przyrody dr Maciej Trzeciak. Minister odznaczył kilku naszych kolegów odznaczeniami Resortowymi. Delegaci i goście zwiedzili muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz uczestniczyli w Mszy Koncelebrowanej w Kościele Parafialnym w Puszczykowie, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak.

W maju 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku w Mońkach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po obradach członkowie Rady krajowej zostali zaproszeni do Sokółki na uroczystość zakończenia konkursu plastycznego i wiedzy ekologicznej odbywającego się pod patronatem przewodniczącego ZLP PN Piotra Kozłowskiego. Z tej okazji na terenie miejscowej szkoły została zorganizowana wystawa prac plastycznych laureatów konkursów plastycznych "Przyroda Ojczysta i jej ochrona". Przekazano wówczas nagrody ufundowane przez Związek dla laureatów konkursów ekologicznych.

ZLP PN zaprzestał organizacji kolejnych edycji konkursu plastycznego "Przyroda Ojczysta i jej ochrona" z uwagi na coraz większe trudności w znalezieniu sponsorów, którzy zazwyczaj fundowali nagrody w trzech grupach wiekowych oraz organizację jego zakończenia.

Działalność ZLP PN była dostrzegana bardzo pozytywnie przez pracowników parków narodowych, czego efektem było powstawanie kolejnych organizacji zakładowych w parkach narodowych. Obecnie nie ma naszej organizacji tylko w najmniejszych parkach narodowych, w których trudno zebrać 10 członków. Uległy likwidacji organizacje w Parkach Narodowych: Kampinoskim i Wolińskim z powodu braku działań przewodniczącego organizacji zakładowej.

Aby mogła powstać nasza organizacja w mniejszych parkach narodowych, ZLP PN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych parków wprowadził zmiany do Statutu (w 2016r.), które dopuszczają powstawanie również organizacji międzyzakładowych, zwłaszcza tam gdzie jest trudność znalezienia 10 członków (sposób założenia takiej organizacji określają przykładowe dokumenty załączone na stronie Związku, www.zlppn.pl., przygotowane przez naszego prawnika)

Mamy też satysfakcję, że największa organizacja zakładowa w Lasach Państwowych i parkach narodowych funkcjonuje w Roztoczańskim Parku Narodowym i liczy obecnie 82 członków.

Od początku 2012 r. wprowadzono w parkach narodowych rewolucyjne zmiany prawne w działalności parków. Na miejsce "państwowej jednostki budżetowej", powstała "osoba prawna park narodowy". Zmiana ustawy o ochronie przyrody była pilotowana przez ministra środowiska, dyrektorów parków narodowych i NSZZ "Solidarność PN". Nasz Związek był gotów poprzeć zmiany tylko i wyłącznie w przypadku zabezpieczenia bytu pracowników PN. Jednak takich zabezpieczeń nie chciano wprowadzić do ustawy. Zgłaszaliśmy potrzebę zapisania w ustawie określenia wysokości dotacji budżetowej w odniesieniu do np. inflacji, co dawałoby bezpieczeństwo zatrudnienia naszym pracownikom. Nasuwało się ważne pytanie, czy parki narodowe nie będą prowadziły nadmiernej wycinki drzew dla uzyskania dodatkowych dochodów. Tak hucznie zapowiadana zmiana Ustawy nie zmieniła w żaden sposób sytuacji bytowej naszych pracowników, o czym przekonywał Główny Konserwator Przyrody Pan Janusz Zaleski pilotujący w Sejmie ustawę. Była ona krytykowana od samego początku przez ZLP PN. Wciąż utrzymywany jest dzisiaj limit wynagrodzeń, co hamuje możliwości parków narodowych do wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń z własnych środków finansowych. Wiele wysiłku Związek włożył w działania, aby utrzymać obowiązywanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w parkach. Podczas tworzenia nowych rozwiązań prawnych, wielu dostrzegało zagrożenia dla parków narodowych, dla polskiej przyrody, wynikające z wprowadzonych zmian. My to wskazywaliśmy na etapie prac legislacyjnych. Dlatego dzisiaj wiele wysiłku musimy wkładać w utrzymanie dotacji z budżetu Państwa na odpowiednim poziomie, gdyż wiele parków narodowych nie jest w stanie zdobyć środków finansowych z własnej działalności na swoje utrzymanie. Dużym wsparciem dla parków narodowych i wykonawstwa wielu zadań ochronnych są fundusze celowe, jak również zagraniczne. Trzeba wiele wysiłku włożyć w parkach w kierunku przygotowywania różnych projektów dla zdobywania funduszy. Są to dodatkowe zadania i niekiedy jest konieczność zatrudnienia właściwych specjalistów do tych spraw.   

Dyrektorzy parków narodowych, w nowym układzie prawnym, założyli Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych. Do tej organizacji przystąpili wszyscy dyrektorzy, stając się dla związków zawodowych partnerem do podpisania na nowo PUZP dla pracowników parków narodowych. Strony dokonały uzgodnienia PUZP i po podpisaniu skierowały go do Ministra Pracy do rejestracji. Ważne, że pomimo wielu różnic doszło do uzgodnienia tekstu i zarejestrowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych z dniem 13 lutego 2013 r. z mocą obowiązywania od 02 kwietnia 2013 r..

Na początku 2012 roku podczas spotkania przewodniczących ZZ działających w parkach narodowych z Głównym Konserwatorem Przyrody, w trakcie omawiania sytuacji w parkach narodowych pod działaniem zmienionej ustawy, Minister oznajmił, że w roku 2012 parki nie mogą liczyć na podwyżki, czyli pomimo zmian prawnych, pozostało po staremu.

Większą władzę w nowym układzie prawnym otrzymali w swoje ręce dyrektorzy parków narodowych.

W lutym 2012 r, podczas posiedzenia Rady Krajowej ZLP PN podjęto uchwałę w sprawie znalezienia środków finansowych dla parków narodowych na podwyżki, z uwagi na brak takowych od 4 lat. Liczyliśmy na wyższą dotację z budżetu na ten cel. Nie chcieliśmy, aby środki na podwyżki pochodziły z wycinania drzewostanów parków narodowych lub ze zwalniania pracowników! Minister obiecywał wówczas ok. 7 mln zł., z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, jednak rzeczywistość znów okazała się dla naszych pracowników niezbyt pozytywna, środki te mogły jedynie być przeznaczone tylko na firmy zewnętrzne, na wykonawstwo różnych zadań.

19.10.2012 r. Związek dokonał zmian w Statucie przystosowując go do obecnych czasów, wiele paragrafów uaktualniając.

Poniżej jedno z kolejnych działań pozastatutowych Związku jaki warto przypomnieć:

POMOC DLA FUNDACJI "PATRIA" (nad jeziorem Lednickim k/Gniezna) - dla dzieci niepełnosprawnych.

Przewodniczący Piotr Kozłowski z mecenasem Mirosławem Różowiczem zaangażowali się w znalezienie sponsora na 2 Koniki Polskie + transport dla Fundacji PATRIA do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Koniki dowieziono na miejsce w marcu 2012 r.

 

Na zdjęciach poniżej szef Fundacji Pan Michał Wojtczak i sponsor Pan Radosław Karolczak oraz koledzy z ZLP Roztoczańskiego Parku Narodowego.Koniki przygotował dla dzieci i przywiózł Kol. Jan Słomiany - wiceprzewodniczący ZLP PN (w zielonym kitlu) z Roztoczańskiego PN, kierownik hodowli zachowawczej Konika Polskiego w RPN, po prawej fundator Pan Radosław Karolczak.

 

W maju 2012 r. odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku w Zakopanem połączony z obchodami 20-lecia powstania ZLP PN. Związek wystąpił z tej okazji dla swoich zasłużonych kolegów o najwyższe odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe. Zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz Państwowych i ważni dla nas przyjaciele. Mszy Świętej Koncelebrowanej w intencji pracowników parków narodowych i ich rodzin oraz za pracowników którzy już odeszli od nas na zawsze, przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Janiak w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach.

 

Na wniosek ZLP PN Prezydent RP nadał najwyższe odznaczenia państwowe naszym zasłużonym kolegom:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Kl.V:                                
Jan Słomiany, Roztoczański P.N.
Złoty Krzyż Zasługi-I stopień:                                     

  1. Andrzej Walter, Wielkopolski P.N.
  2. Mirosław Różowicz, Wielkopolski P.N., radca prawny Związku.
  3. Julian Dybalski, emeryt (Karkonoski P.N.)

Srebrny Krzyż Zasługi-II stopień:
1.   Jarosław Sawicki, Białowieski P.N.

 1. Krzysztof Jastrząb, Wielkopolski P.N.
 2. Marek Słatyński, P.N. Gór Stołowych,
 3. Jacek Kranz, Bieszczadzki P.N.

Przewodniczący ZLP w RP Kolega Jerzy Przybylski wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski KL.V dla przewodniczącego ZLP PN Piotra Kozłowskiego, który został przez Prezydenta RP przyznany, a wręczony podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP w listopadzie 2012 r. w Spale.                             
Warto również podkreślić szczególne odznaczenie jakie otrzymał przewodniczący Piotr Kozłowski, tj. Krzyż Zasługi Semper Fidelis w 2011 r. za pomoc kombatantom wielkopolskim w uzyskaniu przez nich odpowiednich praw. Natomiast ZLP w RP nadał przewodniczącemu Piotrowi Kozłowskiemu w 2011 r. Złoty Znak Związku, najwyższe odznaczenie Związkowe.

W późniejszym czasie Złoty Znak Związku otrzymali również, koledzy: Krzysztof Kanas z Wielkopolskiego PN, Jan Słomiany z Roztoczańskiego PN, Marek Słowikowski z Wielkopolskiego PN.
Wielu naszych koleżanek i kolegów otrzymało również odznaczenia Ministra Środowiska "Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" oraz Przewodniczący ZLP w RP nadał wielu naszym członkom odznaczenia związkowe: złote, srebrne i brązowe "Zasłużony Dla Leśników Polskich".

Uczestnicy Zjazdu Krajowego w Zakopanem zapoznali się również z terenem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Piękno przyrody Parku ukazali nam nasi koledzy z ZLP TPN: Koledzy Marek Kot i Tadeusz Zwijacz.
W Zjeździe udział wzięli: Janusz Zaleski Główny Konserwator Przyrody, Krajowy Duszpasterz Leśników J.E. Biskup Edward Janiak z Sekretarzem oraz Kustoszem Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem, Z-ca Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Koleżanki i Koledzy z ZLP w RP.
Szczególnym znaczeniem było dla nas przyjęcie zaproszenia przez syna naszego nieodżałowanego kolegi Tomka Jurkiewicza, z Pienińskiego Parku Narodowego, który odszedł od nas za wcześnie, w wieku 45 lat, pozostawiając nas w wielkim smutku, a przyznane mu odznaczenie związkowe odebrał już po jego śmierci jego syn.

Na problemy występujące w parkach narodowych zgłoszone przed i podczas Zjazdu odpowiedzi udzielił Pan Minister Janusz Zaleski, nie były to jednak wieści znaczące dla pracowników.

Z uwagi na brak rozwiązań prawnych dla pracowników parków narodowych, o jakie wszystkie Związki Zawodowe w parkach narodowych wnosiły do Ministra Środowiska i Rządu, i z uwagi na brak odpowiednich rozwiązań w dniu 27 czerwca 2015 r. na "Zakopiance" doszło do protestu poprzez czasowe blokowanie drogi, w którym udział wzięły wszystkie Związki krajowe działające w parkach narodowych.

Z uwagi na brak reakcji rządu i ministra środowiska na ten protest, ZLP PN ze wsparciem Regionów ZLP w RP Olsztyńskiego i Wielkopolskiego i z udziałem wszystkich ZZ działających w PN, zorganizował w dniu 08 sierpnia 2015 r. kolejne dwa protesty czasowego blokowania dróg krajowych: nr 5 w Komornikach pod Poznaniem oraz w Strzegowie k/Mławy.

Również na te protesty Rząd PO i PSL nie zareagował, a głównym hasłem protestów było:

"O GODNY BYT PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH".

Podstawowym powodem protestów był brak podwyżek dla naszych pracowników przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
ZLP PN wstrzymał się z kolejnymi protestami z uwagi na zbliżające się wybory parlamentarne w październiku 2015r.

Przed wyborami parlamentarnymi doszło do spotkania się przedstawicieli ZLP PN z prof. Janem Szyszko, wówczas Posłem na Sejm R.P. Podczas spotkania, w którym uczestniczył również Poseł Bąk z Prawa i Sprawiedliwości, padły zapewnienia Posła prof. Jana Szyszki, między innymi, że jak PiS wygra wybory doprowadzą do połączenia Lasów Państwowych i parków narodowych, co wreszcie doprowadziłoby do zrównania wynagrodzeń do poziomu Lasów Państwowych, o co Związek przez 25 lat działalności walczył, jednak bez pozytywnego skutku. Dostrzegamy też pozytywne działaniem Rządu Prawa i Sprawiedliwości, polegające na wprowadzeniu dla pracowników w latach 2016 i 2017 podwyżek ok. 10%. Nie rekompensuje to jednak braku podwyżek przez ostatnie 8 lat. Problemem jest w niektórych parkach brak środków własnych na zrealizowanie w całości wzrostów wynagrodzeń o wysokość uwolnionego limitu. ZLP PN mimo to oczekuje działań bardziej znaczących, poprawiających sytuację płacową w sposób znacznie szybszy i liczymy cały czas na realizację zapewnień przedwyborczych Ministra Jana Szyszki. Pracownicy parków narodowych oczekują już 27 lat na zmiany systemowe. Pewną nadzieję również dawał na początku obecnego układu politycznego, Pan dr Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, obecnie jednak zmieniający swoje nastawienie do naszej sprawy. Czy kolejny rząd skończy na obietnicach i spowoduje, że pracownicy parków narodowych będą zmuszeni kolejny raz wychodzić na ulice? Najbliższy czas pokaże. Chcieli byśmy, mimo wszystko skupić się na ochronie najcenniejszych zakątków naszego kraju, bo do tego jesteśmy powołani i na tym się znamy, a ostatnie rządy zmuszają nas do poznawania kolejnej profesji.

Główny cel, jaki sobie zawsze stawia ZLP PN, to podniesienie rangi pracownika parku narodowego, jako strażnika najcenniejszych zasobów polskiej przyrody i zarazem dobra ogólnonarodowego. Wiąże się to z odpowiednim wynagradzaniem ludzi, którzy niejednokrotnie wykonują swoje obowiązki w warunkach ekstremalnych i z narażeniem życia. W obecnych warunkach prawnych, w jakich działają parki narodowe, najważniejszą sprawą jest aby budżet Państwa gwarantował odpowiednią dotację finansową w  wysokości pozwalającej godnie żyć i godnie pracować 1500 pracownikom. Zagwarantuje to utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy i polskiej przyrody w należytym stanie.

Dla pracowników parków narodowych nie jest ważne tak naprawdę, czy środki finansowe będą pochodziły z Budżetu Państwa czy Lasów Państwowych, chodzi o to aby wreszcie ktoś podjął w tym celu decyzję. Sądzimy, że Lasy Państwowe byłyby w stanie wpłacać odpowiednią kwotę do budżetu Państwa na parki narodowe, jednak tam powinien istnieć odpowiedni zapis o ich przeznaczeniu na wynagrodzenia w parkach narodowych (mówimy o kwocie ok. 30 mln zł. rocznie do wielkości jaką dzisiaj budżet przekazuje na parki, co dałoby możliwość zrównania płac naszych pracowników do poziomu Lasów Państwowych).

Bardzo ważną sprawą dla pracowników parków narodowych jest również utrzymanie zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Słyszeliśmy już różne negatywne pomysły i to z ust ważnych pracowników Ministerstwa Środowiska na temat jego ograniczenia. Mamy nadzieję, że gwarantem poprawy sytuacji bytowej w parkach narodowych oraz utrzymania obowiązywania PUZP będzie ZLP PN oraz pozostałe organizacje związkowe działające w parkach narodowych ze wsparciem ZLP w RP.

Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym  ZLP w RP w marcu 2017r. w Sękocinie Starym, Delegaci z parków narodowych zgłosili postulaty: zniesienie limitu wynagrodzeń w parkach narodowych, wprowadzenie systemu awansu pracowników (podobnie jak w Lasach), które jednogłośnie Koleżanki i Koledzy z Lasów Państwowych poparli, co ma dodatkowo wzmocnić nasz głos w Rządzie i Resorcie Środowiska, aby wreszcie politycy zechcieli zmienić sytuację bytową naszych pracowników.

Przykro jest kiedy cały wnoszony trud przez pracowników parków narodowych jest lekceważony poprzez brak reakcji kolejnych polityków-przedstawicieli Rządu, do których się zwracamy o wprowadzenie potrzebnych zmian. Niejednokrotnie zapraszani na spotkania takie jak: Rada Krajowa czy Zjazd Krajowy, na które to gremia przyjeżdżają przedstawiciele załóg parków narodowych z całego Kraju, nie przyjmują zaproszenia. Są przedstawicielami naszego społeczeństwa i my jako jego część mamy prawo oczekiwać poważnego traktowania.

Po odrobinie dziegciu (jak to określił Pan dr Konrad Tomaszewski) ZLP PN obchodzi w roku 2017 Jubileusz 25 - lecia powstania i dzieli się tą informacją z wszystkimi nam sprzyjającymi, chcącymi z nami świętować Jubileusz.
ZLP PN z tej okazji wystąpił z wieloma wnioskami dla swoich zasłużonych członków o odznaczenia do Prezydenta R.P., Ministra Środowiska oraz do ZLP w RP o odznaczenia związkowe. Liczymy na akceptację złożonych wniosków. Przyznane odznaczenia zostaną wręczone w dniu 01 czerwca 2017r. podczas uroczystości jubileuszowych w obecności zaproszonych gości.

W dniach 31 maja do 2 czerwca 2017r. odbędzie się VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP PN w Sękocinie Starym pod Warszawą. ZLP PN jako największa organizacja związkowa w parkach narodowych zrzeszająca obecnie ok. 30% ogółu zatrudnionych posiada ogromną legitymację do reprezentowania pracowników parków narodowych i walki o ich prawa i zarazem czuje dużą odpowiedzialność spoczywającą na Związku.
Przewodniczący Piotr Kozłowski po 25 latach przewodniczenia Związkowi przekaże przewodniczenie następcy wybranemu przez Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
Na terenie hotelu Groman odbędzie się Msza Święta, której przewodniczył będzie J.E. Bsp Edward Janiak - Biskup Kaliski, którą przygotuje przy Obrazie Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody Ks. Kanonik Janusz Celejewski z Sanktuarium w Secyminie-Nowinach.
Wydarzeniem dużej rangi będzie koncert pt. "TENOROWY ZAWRÓT GŁOWY", występ 4 znakomitych tenorów polskich, występ odbędzie się dzięki przyjaciołom Związku i w podziękowaniu wszystkim przybyłym gościom i Członkom ZLP PN za ich pracę na rzecz ochrony przyrody w okresie 25 lat działalności naszej Organizacji.

 

                                                                                                Przewodniczący ZLP PN
                                                                                                     Piotr Kozłowski

Copyrighted by: ZLPPN 2008