Zarząd
Statut
Historia
Członkowie
Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informacje dla członków związku

 

ZJAZD NADZWYCZAJNY Z OKAZJI 90 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH
ORAZ POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ ZWIĄZKU

 

18-19 WRZEŚNIA 2008 r. PUSZCZYKOWO - JEZIORY

Miejsce uroczystości:
      Wielkopolski Park Narodowy Jeziory, Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie nad Wartą,
     
      18.09.2008 r. godz. 14:30 - 19:00 posiedzenie Rady Krajowej ZLP PN - L.O.S. Puszczykowo,
     
      Porządek uroczystości: w dniu 19 września 2008 r.:
      - godz. 8:00 - Msza Święta koncelebrowana, Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie,
      - zwiedzanie Muzeum Pracowni A. Fiedlera w Puszczykowie,
- zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej w Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego
  w Jeziorach,
- ok. godz. 11:30 - sala konferencyjna, spotkanie z Delegatami na Zjazd, wystąpienia      Gości,
        wręczenie odznaczeń,

            - godz. 14:00 - obiad w gronie zaproszonych Gości i zakończenie uroczystości.

 

Z przyczyn organizacyjnych potwierdzenie udziału w Uroczystościach do dnia 03 września 2008r.

Tel. 061 89 82 313, fax.061 89 82 301 (WPN), (kom. 0 509 068 883,  P. Kozłowski)

 

Zaproszenie

 

Delegacja

 

Copyrighted by: ZLPPN 2008